Obchodní podmínky

1. Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je  Komplet Keramika s.r.o., Palackého 240, 664 61 Rajhrad, IČ: 27753506

  • Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřizení tato uvedená lhůta.
     
  • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
     
  • V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku. 
     
  • Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
     
  • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Kompletkeramika.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.E. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
     
  • Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu d) prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

2. Práva a povinnosti nakupujícího

  1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

  2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

  3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu Kompletkeramika.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.

  4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

    Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

    • Vyplnění reklamačního formuláře na stránce Reklamace.

    • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě glazur, hlíny, engob nesmí být porušen igelitový přebal.

    • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:

      Komplet Keramika s.r.o.
      Masarykova 353
      664 61 Rajhrad
       

    Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
    Kontakt: Gabriela Hamerníková, reklamace@kompletkeramika.cz

  5. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku Kompletkeramika.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

  6. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

  7. Nakupující souhlasí s odběrem e-mailových novinek s informacemi od prodávajícího (aktuality, slevové akce, důležité informace).

Nasledujte nás na Facebooku