Ochrana osobních údajů

Privacy Policy

Ochrana osobních údajů

Společnost Komplet Keramika s.r.o. se sídlem Rajhrad , Masarykova 353, PSČ 664 61,  IČO: 27753506 , provozovatel internetového obchodu www.kompletkeramika.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také "údaje") jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.


Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Osobní údaje a jejich zpracování

Kategorie osobních údajů


Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mailovou adresu, dodací adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení)

 

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi Komplet Keramika s.r.o. a zákazníkem

Účely zpracování osobních údajů


 

 • Zpracování objednávky zboží.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace. 

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
 

 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů.
 •  
 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
 • veřejným orgánům (např. policie)

 

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 

Zákaznický účet a nákup bez registrace

V případě zřízení zákaznického účtu na našich webových stránkách ("registrace"), je účet zabezpečen heslem.

Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Zabezpečení osobních údajů

 •  
 • Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu vždy odhlásili a zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Komplet keramika s.r.o. nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci společnost Komplet Keramika s.r.o. přímo způsobila.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:
 

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
 • po dobu platnosti registrace Vašeho zákaznického účtu
 • po dobu, po kterou je společnost Komplet Keramika s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Komplet Keramika  s.r.o. jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Práva subjektů údajů

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásadách zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy:

Komplet Keramika s.r.o,

Palackého 240 ( Masarykova 353)

Rajhrad 664 61

info@kompletkeramika.cz

Nasledujte nás na Facebooku